Tipy a triky Mapy Fotogalerie Panoramata

 Napříč Slovenskem na Ukrajinu 2007 - Vlkolínec

Nedaleko Ružomberku nás ještě čekala poslední zastávka. Nejdříve bylo třeba odbočit ze silnice E50 na jih směrem na Banskou Bystrici a za obcí Biely Potok správně trefit odbočku do strmě se zvedajících kopců Velké Fatry. Příkře stoupající úzká silnička nás po okraji Revúcej doliny zavedla až na malé parkoviště u vesničky Vlkolínec, která se tu krčí schovaná pod vrchem Sidorovo v nadmořské výšce 718m. Mezi zdejšími 55 baráčky, z nichž 18 jich je celoročně obydlených, je k vidění mnoho ukázek typické dřevěné architektury horského a podhorského typu. Díky tomu byl Vlkolínec v roce 1993 zanesen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako unikátní architektonický komplex.

Rolnicý dom ve Vlkolínci domečky ve Vlkolínci

Podle pověsti je prý název vesnice odvozen od zdejšího výskytu vlků. Pravděpodobně první dochovaná zmínka o Vlkolínci je z roku 1376, kdy byla obec uvedena jako jedna z částí Rožomberka. V roce 1625 měla vesnice čtyři sedlácké a pět kovářských usedlostí. Nejvyššího počtu obyvatel pak Vlkolínec dosáhnul v roce 1869, kdy tu žilo celkem 345 lidí. Nejvyšší počet stavení byl ve vesnici zaznamenán v roce 1944, kdy tu stálo celkem 82 domů, ovšem během Slovenského národního povstání v říjnu téhož roku část obce vyhořela. Do dnešních dnů se tak zachovala svahová vesnice s hlavní páteřní komunikací. Její osu tvoří upravené koryto potoka, který protéká vesnicí sveden do kamenných a dřevěných žlabů. Po obou stranách zpevněné cesty stojí dřevěné srubové domy s kamennými podezdívkami, s barevnými pastelovými omítkami a se střechami pokrytými upraveným šindelem. Obec tak představuje nejzachovalejší a nejucelenější urbanistický celek původních lidových staveb ve Střední Evropě.

domečky ve Vlkolínci Zvonice z roku 1770

Při vstupu do vesnice jsme nejdříve museli zaplatit celkem 80sk (40sk dospělí, 20sk studenti a 20sk poplatek za focení) a hned jsme mohli začít obdivovat barevné dřevěné roubenky po levé straně příjezdové komunikace. Asi čtvrtou stavbou od začátku vesnice je tzv.Rolnický dom - žlutá roubená stavba č.p.9017, ve které se nachází muzeum s expozicí bydlení ve Vlkolínci. O něco výše se silnice rozšiřuje a tvoří jakousi dlouhou náves. Hned na okraji této návsi stojí roubená rumpálová studna, která kdysi sloužila jako jediný zdroj pitné vody. Kousek nad studnou jsme si mohli prohlédnout dvoupodlažní dřevěnou zvonici, jejíž vnější stěny jsou pokryté šindelem stejně jako střecha zakončená křížem. Zvonice pochází z roku 1770 a kdysi rozdělovala Vlkolínec na dolní a horní část, stejně jako dělila obyvatele vesnice na "Nižňanov a vstupnkaVyšňanov". Podél široké cesty v horní části vesnice jsme si mohli prohlédnout jednotlivé dřevěné domy a hlavně jsme se mohli osvěžit v příjemně chladné vodě místního potůčku. Výšlap k hornímu konci obce nás v úmorném vedru zavedl až k místnímu obchodu, který se nachází v jednom z posledních baráčků. Na zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli barokně-klasicistní kostel a pomalu jsme se vrátili zpátky na parkoviště před vesnicí, abychom v rozpáleném autě pokračovali zpátky do údolí. Před nájezdem na hlavní silnici jsme na břehu Bílého potoka podnikli poslední zastávku v příjemném motelu Vlčí dvůr, abychom se posilnili a osvěžili před dlouhou cestou domů. Po výborném obědě jsme se ještě stavili v malém obchůdku před motelem, abychom nakoupili sýry všeho druhu. Jako pozornost jsme od paní prodavačky dostali trochu žinčice, což je nápoj vyráběný z ovčí syrovátky. Nicméně vzhledem k pivu, které jsme měli k obědu, zůstalo pouze u drobného koštování. Přece jen cesta byla dlouhá...
Z Ružomberku jsme pokračovali opět po silnici E50 přes Martin do Žiliny. Zde jsme pro návrat zvolili trasu Bytča-Rožnov pod Radhoštěm a do Plané nad Lužnicí jsme přes Brno, Humpolec a Pelhřimov dorazili okolo šesté hodiny.
Bratislava
Senec

Trenčín
vodopád Skok
Lomnica, Hrebienok
Poprdske pleso
Pribylina
Levoča
Spišský hrad
Zeplínská Šírava
Košice
Vlkolínec

Nitra

Užhorog


© 2007 Pavel Juračka Aktualizace: 18.11.2007 HOMPAGE:http://www.pavelj.cz/

e-mail

Odkazy

další stránka